logo

Acronym: e-MOTIVE

Contract No.: 2017-1-PL01-KA202-038850

OBJECTIVES: With e-MOTIVE solutions VET teachers will learn how to integrate ICT in their teaching, including different models of teaching like classroom teaching, blended learning, e-learning. They will also acquire competences for self-development as educators by participating in ICT-based courses and using materials regarding domain they teach, which will enable to keep provided teaching update. Therefore expected benefits for users of e-MOTIVE solutions are long-term since acquired ICT confidence and skills facilitate continuous professional development, which will contribute to quality and market relevance of VET.

Duration: 2 years;  start date: 1st September 2017, end date: 31st August 2019. 

http://www.e-motiveproject.eu 


Repository of the knowledge resources and ready-to-use software solutions which support the integration of ICT in training.

After logging to this course you will receive free access to the following resources:

- Knowledge Pills - showing how particular types of tools/methods can be incorporated in teaching,

- Software sandboxes - end-users are provided with the possibility to test/try selected software environment (open-source platforms/web tools in the type of Moodle, LimeSurvey, etc.) which can help to utilize the ICT tools in the training,

- Reports - presenting tools and methods supporting the integration of ICT in teaching,

- e-MOTIVE Augmented Reality tool - access to the innovative software environment allowing the user to create and share AR-based training materials


Repozytorium zasobów wiedzy i gotowych rozwiązań programowych, wspierających stosowanie TIK (ang. ICT) w szkoleniach.

Po zalogowaniu się na ten kurs otrzymasz bezpłatny dostęp do następujących zasobów:

- Pigułki wiedzy - zestaw krókich pokazujące, w jaki sposób poszczególne rodzaje narzędzi/metody mogą zostać włączone do nauczania,

- Piaskownice programowe (ang. Software Sandboxes) - zestaw narzędzi programowych pozwalających na przetestowanie wybranych środowisk programowych (platformy open source / narzędzia internetowe typu Moodle, LimeSurvey itp.), które mogą pomóc w wykorzystaniu narzędzi ICT w nauczaniu,

- Raporty - opracowania prezentujące narzędzia i metody wspierające integrację ICT w nauczanie,

- Narzędzie e-MOTIVE Augmented Reality - dostęp do innowacyjnego środowiska programowego umożliwiającego użytkownikowi tworzenie i udostępnianie materiałów opartych na technologii rozszerzonej rzeczywistości

Tietoresurssien ja käyttövalmiiden ohjelmistoratkaisujen arkisto, jotka tukevat ICT: n integrointia koulutukseen.

Kirjautumisen jälkeen tälle kurssille saat ilmaisen pääsyn seuraaviin resursseihin:

- Tietopillit - osoittavat, kuinka erityyppiset työkalut / menetelmät voidaan sisällyttää oppituntiin,

- Ohjelmiston hiekkalaatikot - loppukäyttäjille annetaan mahdollisuus testata / kokeilla valittua ohjelmistoympäristöä (avoimen lähdekoodin alustoja / verkkotyökaluja Moodlen, LimeSurvey-tyyppisissä tyypeissä), jotka voivat auttaa hyödyntämään ICT-työkaluja treeni,

- Raportit - esitellään uusimmat välineet ja menetelmät, jotka tukevat tieto- ja viestintätekniikan integrointia koulutukseen,

- e-MOTIVE Augmented Reality -työkalu - pääsy innovatiiviseen ohjelmistoympäristöön, jonka avulla käyttäjä voi luoda ja jakaa AR-sovelluksia


Zināšanu resursu un lietošanai gatavu programmatūras risinājumu krātuve, kas atbalsta IKT integrāciju apmācībā.

Pēc pieteikšanās šajā kursā jūs saņemsit bezmaksas piekļuvi šādiem resursiem:

- Zināšanu pildspalvas - parāda, kā stundā var iekļaut noteikta veida instrumentus / metodes,

- Programmatūras smilšu kastes - galalietotājiem tiks nodrošināta iespēja pārbaudīt / izmēģināt izvēlēto programmatūras vidi (atvērtā pirmkoda platformas / tīmekļa rīki Moodle, LimeSurvey utt. Veidā), kas var palīdzēt izmantot IKT rīkus apmācība,

- Ziņojumi - iepazīstināšana ar modernākajiem rīkiem un metodēm, kas atbalsta IKT integrāciju apmācībā,

- e-MOTIVE paplašinātās realitātes rīks - pieeja novatoriskai programmatūras videi, kas lietotājam ļauj izveidot un koplietot AR lietojumprogrammas