3DSPEC Proect Logo


Acronym: 3DSPEC
Contract No.: 2016-1-PL01-KA202-026335

OBJECTIVES
: Development and implementation of online course in 3D printing technology and its application in professional activities in areas like: design, education, healthcare and SMEs operation. The course will be available in 4 languages: English, Spanish, Polish and Slovene.
3D printing centre as well as internet platform for ordering 3D printing will be also developed to enable practical use of knowledge acquired during the course.

Duration: 3 years;  start date: 1st September 2016, end date: 31st August 2019.  
http://3dspec.eu/


Spletni tečaj 3D-tiskanja in praktična uporaba pridobljenega znanja.

Če se želite prijaviti, navedite, katera je vaša ciljna skupina. Ne skrbite, ne glede na to, v katero skupino spadate, boste imeli dostop do celotnega tečaja - ciljna skupina določa, kateri tematski moduli so obvezni za ogled.

Dodelitev določeni ciljni skupini se izvede z vnosom ustreznega ključa med potrditvijo udeležbe. Na voljo so naslednje skupine:

- Izobraževanje/poučevanje - uporabite ključ - 3Dspec-edu

- Oblikovanje - uporabite ključ - 3Dspec-design

- Medicina - uporabite ključ - 3Dspec-health

- če ste predstavnik malih in srednje velikih podjetij (MSP) - uporabite ključ - 3Dspec-smes

- če vas zanima montaža 3D-tiskalnika - uporabite ključ - 3D-printer

Sledite navodilom na tečaju. Če celoten tečaj uspešno zaključite, imamo za vas majhno darilo: brezplačen 3D-tisk modela!

Online course in 3D printing and practical use of acquired knowledge.

To sign up please specify which target group you are a representative of.  But don't worry, no matter what group you represent, you will still gain access to the entire course - the target group defines which thematic modules are mandatory for you to view.
Assignment to a given target group is done by entering a proper key during confirmation of participation. The following groups are available:

- Education/Teaching - use key - 3Dspec-edu
- Design - use key - 3Dspec-design
- Healthcare - use key - 3Dspec-health
- if you are representative of Small and Medium-sized enterprises (SMEs) - use key - 3Dspec-smes
- if you are interested in 3D printer assembly - use key - 3Dspec-printer

Follow the instructions provided in the course. If you complete the whole course positively, we will have a small gift for you: a free 3D printout!