ROCD
Guidance and modern training methods in dust hazards prediction, prevention and protection

This course is a result of ROCD project.

Rezultat projektu RFCS: "Ograniczenie ryzyka związanego z narażeniem zawodowym na pył węglowy (ROCD)"